Vakantiebelezy © Alle rechten voorbehouden   Huurvoorwaarden   Routebeschrijving

Vakantiehuisje in de Provence
Home.
Fotos.
Beschikbaarheid.
Contact.
Algemene Huurvoorwaarden

DE AANBIEDING

De vakantiehuisjes zijn geheel gemeubileerd en geëquipeerd. De toegang tot het recreatiepark is bij de prijs inbegrepen voor alle deelnemers aan het gehuurde, uitgezonderd wanneer expliciet het tegendeel wordt vermeld. De prijzen zijn vastgesteld per week, d.w.z. van zaterdag tot zaterdag. De accommodatie behoort om 10 uur ‘s morgens beschikbaar te zijn en Uw aankomst kan vanaf 16 uur plaatsvinden. Met uitzondering van de perioden “hoog seizoen” (schoolvakanties)is het mogelijk per dag te huren, met een minimum van 2 nachten.

U wordt geacht Uw eigen lakens, slopen en persoonlijk linnengoed mee te brengen. Wij raden U aan voor dit onderwerp het verhuurformulier van de eigenaar te raadplegen. In geval van nood kan de receptie van het recreatiepark U het nodige te huur aanbieden.

De toegang tot het recreatiepark voor de duur van Uw verblijf is bij de huurprijs inbegrepen. Ongeacht het aantal leden van uw gezin/groep geeft dit U de gelegenheid deel te nemen aan alle activiteiten of mogelijkheden die dit park biedt (zwembaden, restaurant, campingwinkel,toneel, muziek , sauna enz.). Die aktiviteiten voor welke een financiële bijdrage wordt verlangd, zijn aangegeven door de direktie (bijv. miniclub, enkele excursies e.d.) Voor bovengenoemde gratis toegang ontvangt U van de eigenaar een door hem/haar ondertekend formulier waarmee U bij de receptie van het recreatiecentrum « badges » ontvangt voor het aantal personen die U hebt gemeld. Wij bevelen U van harte aan deel te nemen aan de “pot d'amitié”  ( introductie-bijeenkomst) die gehouden wordt onder de platanen voor de “mas” iedere zondag om 18 uur (in het bijzonder indien U voor de miniclub niet hebt gereserveerd)

RESERVEREN

U reserveert per e-mail, brief of fax. Tegelijk met de reservering stort U een aanbetaling van 50% op de rekening van de betreffende eigenaar. Het restant van de huurprijs is vooruit te betalen, minstens 4 weken voor het begin van Uw verblijf, vermeerderd met een borgsom van 100 Euro. Deze borgsom dient als garantie voor eventuele schade berokkend aan de aankleding van het gehuurde tijdens Uw verblijf en zal U worden gerestitueerd wanneer zich geen probleem heeft voorgedaan.

Het huurbedrag behoort in zijn totaal te zijn ontvangen 4 weken voor het begin van Uw verblijf. De reservering wordt dan definitief en U ontvangt een bevestiging met complete documentatie.

De sleutels zullen minstens 14 dagen voor Uw aankomst per post worden opgestuurd. Zij zullen worden verzonden naar het door U opgegeven adres of, indien dit niet in ons bezit is, naar het adres vermeld op het reserveringsformulier.

Zodra de aanbetaling is gestort wordt de huurovereenkomst definitief en ligt de reservering vast. Bijgevolg, in geval van annulering, op welke datum dan ook, zal het gestorte bedrag niet worden terugbetaald, behalve wanneer tussen eigenaar en huurder anders is overeengekomen.

Het domein, inclusief « Les Hauts de Bélézy » heeft tot grondslag het naturisme.


Aan het eind van Uw verblijf, bij teruggave van de sleutel, zal de borgsom U worden gerestitueerd na het verloop van 3 weken, eventueel na aftrek van schoonmaakkosten en reparaties.

 

 

ONDERHOUD, INCIDENTEN, VERZEKERINGEN


U wordt verantwoordelijk gehouden voor het breken of bederven van huisraad. Dit betreft ook het onjuiste gebruik van elektrische apparaten, verwarming of verstopping van W.C., wastafel, douchebak of gootsteen, door gebruik van zaken die verstopping veroorzaken. Schade, hieruit voortvloeiend, geleden aan het gebouw of de installaties, zijn dan ook voor Uw rekening.
U kunt geen vermindering van de huurprijs of vergoeding eisen in geval, gedurende Uw huurperiode,
- dringende reparaties op kosten van de eigenaar moeten worden verricht
- huishoudelijke apparaten onklaar raken
- zich een onderbreking van het normaal functioneren van de overheidsdiensten
voordoet (bijv. uitvallen van elektriciteitstoevoer, koud/warm watervoorziening, verwarming enz.)

De eigenaar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van inbraak in het gehuurde of schade ten gevolge van force majeure (brand, overstroming, storm enz.). Indien zich een materieel incident voordoet, zal het Recreatie Centrum zich met de depannage belasten. Kleine incidenten (minder dan één uur arbeid) worden behartigd zonder overeenstemming vooraf. Betreft de arbeidsduur méér, dan is een schriftelijke akkoordverklaring van de eigenaar vereist voor het aangaan van de kosten.

U, en de leden van Uw gezin/groep, worden geacht zich te houden aan het reglement geldig binnen de gemeenschap, in het bijzonder wat betreft het beoefenen van het naturisme, luidruchtigheid en gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Huisdieren worden niet toegelaten.

n geval zich herhaaldelijk klachten voordoen (minimum 2) zal de eigenaar het onmiddellijk vertrek van de huurder(s) kunnen eisen zonder dat deze een gedeelte van de betaalde huurperiode terugontvangt.

Voor alles wat in dit contract niet is vermeld zal het gebruik van het huurrecht in werking treden. In geval van annulatie is de verhuurder gerechtigd zijn eigendom onmiddellijk opnieuw te huur aan te bieden. Deze clausule maakt deel uit van het onderhavige contract.

Wij verzoeken U een verzekering te sluiten bij een bekende verzekeringsmaatschappij tegen het risico van diefstal, brand en waterschade, hierbij inbegrepen de WA clausule betreffende het gehuurde (zowel voor vastgoed als voor de aankleding) en eventuele schade geleden door buren. Aanspreekbaarheid van ongelukken waarbij de verantwoordelijkheid van de huurder in het spel is, zal van de hand gewezen worden door de eigenaar. Deze heeft het recht van U een bewijs te verlangen betreffende deze verzekering, zodat, wanneer zich een ramp zou voordoen, eigenaars en buren alle verantwoordelijkheid van de hand wijzen ingeval hun verzekering schadeclaims zou voorleggen aan U als huurder.

De borgsom heeft tot doel eventuele schade te vergoeden, geleden aan het gehuurde met toebehoren, en kan in géén geval worden geacht te behoren tot de huursom of renteproductief te zijn. Dit bedrag zal U worden gerestitueerd onder aftrek van de kosten ter vergoeding van de eventuele schade en/of vervanging van het ontbrekende. Indien de schade als gevolg zou hebben het onklaar raken van het gehuurde voor de volgende huurperiode, zal daarboven een bedrag berekend worden corresponderend met het huuropbrengstverlies. Deze schadevergoeding zal berekend worden volgens het dagtarief van de periode dat het herstel van de schade vereist.